Monday, 30 August 2010

Панонска низија/Pannonian BasinМислила сам да сам заборавила али ме ова слика вратила у, заправо, најљепше тренутке мог дјетињства.   И, одједном, све је ту: и мириси, и боје, и укус ове најљепше и најхладније воде на свијету. 
Сликано је у мом омиљеном излетишту гдје сам често ишла са породицом, а касније и са пријатељима. Чаробно мјесто.
This photograph brought back the most beautiful moments of my childhood. I thought that I had forgotten them all but suddenly everything was there, the colors, sounds and fragrances and also the taste of the most beautiful and the coldest water in the world…
The photo is taken near my hometown, a popular family gathering place. I went there often with my family and friends. Truly magical place.
Сликао мој пријатељ Хари у Дубокој
This picture was taken by a friend of mine, Hari.
А сада је ово поглед с мог прозора. Не знам кад је љетпши, ујутро кад је све чисто и јасно или кад је залазак Сунца. 
Окружена сам људима који знају да поштују све благодати жита тако да овдје постоји јединствен  Музеј хлеба, нека врста захвалности замљи, хљебу и Небу, животно дјело сликара Слободана Јеремића Јеремије а ту су и дјевојке сламарке које дају још једну умјетничку димензију житу. 

This is the view from my widow where I live now. I am not sure when it is more beautiful – in the mornings when everything is crisp and clear on in the evenings during sunset. I am surrounded by people who are full of appreciation and gratefulness to the gifts of these great grain fields. They even made “The Bread Museum” near my town, pretty unique in the world I would say. 
И тако и ја нарочито волим да "правим" жито. ..

I truly love this landscape and as in the Slobodan Jeremic Jeremija's museum I tried to create
some of my own wheat and grains…

No comments: